Visste du at du kan ha kodelås med både tall og bokstaver på din iPhone?

iPhone kommer med en låsefunksjon som lar deg sikre telefonen med en firesifret kode. Mange mener imidlertid ikke denne gir god nok sikkerhet. Apple lar deg derfor taste inn et lengre, mer avansert passord med bokstaver.
Slik gjør du det: Gå til Innstillinger > Generelt > Kodelås, og skru av Enkel kode. På skjermen som dukker opp, skriver du inn ditt nye passord. Neste gang du låser opp telefonen, får du opp et vanlig tastatur i stedet for det gamle talltastaturet.